Zabiegi w większości przypadków, powodują u chorych pewnego rodzaju lęk, niepokój, a nawet strach, nie tylko przed bólem, ale też przed ich wynikiem końcowym. Czynności medyczne wykonywane są w naszych gabinetach w taki sposób, aby zapewnić złagodzenie bólu i lęku, relaksację oraz względną wygodę. Uzyskiwane jest to poprzez dożylne podawanie środków analgetycznych, uspokajających i nasennych. Pojawia się wówczas stan ograniczonej przytomności, pozwalający na zachowanie odruchów obronnych i drożności dróg oddechowych, przy jednoczesnym zapewnieniu braku reakcji na bodźce fizyczne. Głębokość niezbędnej sedacji zależy od dawki i rodzaju stosowanych leków.

Obecnie stosowane leki charakteryzują się szybkim początkiem działania, szybkim wychodzeniem ze znieczulenia oraz minimalnym działaniem ubocznym. Jednak każdy podawany środek może wywołać działania niepożądane w postaci zaburzeń krążeniowych i oddechowych, nudności, wymiotów, reakcji uczuleniowych. Niektórzy chorzy mogą odczuwać ból podczas wstrzykiwania leków. Rzadko mogą pojawić się też marzenia senne, splątanie lub pobudzenie w postaci mimowolnych drżeń mięśniowych. Bezpośrednio po analgosedacji obserwuje się czasami zaburzenia psychomotoryczne, które zmniejszają się w miarę upływu czasu. Każdy wykonywany zabieg ma swoją charakterystykę bezpieczeństwa, potwierdzoną częstościami powikłań, od tych najmniejszych aż do zgonu włącznie, która jednak mieści się w wąskich granicach i zależy głównie od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu.

Oferowane zabiegi z udziałem anestezjologa:

  • Wycinki z tarczy szyjki macicy ( w wybranych przypadkach)
  • Konizacja szyjki macicy
  • "Łyżeczkowanie" kanału szyjki i jamy macicy
  • Histeroskopia w( w wybranych przypadkach)
  • Zabiegi na torbielach i ropniach zewnętrznych narządów płciowych kobiety